מתוך האתר ChabadRomania.com

5775 סוכות

5775 סוכות

 דוא"ל

הזמנה לסוכות2.jpg

זמני התפילות לחג הסוכות2014-page-001 (1).jpg 

 

 דוא"ל