מתוך האתר ChabadRomania.com

ראש השנה 5775

ראש השנה 5775

 דוא"ל

הזמנה ראש השנה 5775 (1).jpg

הרמת כוסית.jpg 

 דוא"ל