מתוך האתר ChabadRomania.com
 

בר מצווה

בר מצווה

 דוא"ל

אנו מפעילים "סדנת בר מצווה" אשר מכינה את ילד בר-המצווה לקראת היום הגדול.

הסדנה כוללת עשרה מפגשים בהם משתתפים הילד, ההורים והמורה. במהלך הסדנה הילד לומד את מצוות היום הגדול. הוא לומד להניח תפילין בכוחות עצמו, לקרוא בתורה את הפרשה וההפטרה שלו, לומד מושגים בסיסיים וחשובים ביהדות המכינים אותו לקראת בגרותו ומגבשת אצלו את הזהות היהודית.

בירורים נוספים אצל הרב נפתלי דייטש.


 דוא"ל
רשימת מוצרים כשרים

רשימת מוצרים כשרים

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1