מתוך האתר ChabadRomania.com
 

כתובות וטלפונים

כתובות וטלפונים

 דוא"ל

בית כנסת "ישועה טובה" ומשרדי חב"ד

Str. Tache Ionescu nr. 9, Sector 1, Bucharest
טלפון:  21.310.60.66(0) 40
פקס:  310.60.66 21(0) 40
נייד:  742.148.821(0) 40 
מפת האזור והרחוב

טלפונים חשובים

הרב נפתלי דייטש
744.313.822(0) 40
office@chabadromania.com

רישה דייטש
745.138.042(0) 40
risha@chabadromania.com

הרב דובער אורגד 

 785305790 (0) 40

office@chabadromania.com 

פריידי אורגד

785718770 (0) 40 

fraidyorgad@gmail.com 

משרדי בית חב"ד
  742.148.821(0) 40
office@chabadromania.com

 דוא"ל