מתוך האתר ChabadRomania.com
 

Contact information

Contact information

 דוא"ל

"Yeshua Tova" Synagogue and Chabad Offices

Str. Tache Ionescu nr. 9, sector 1, Bucharest
Phone: + 40 21 310.60.66
Fax: + 40 21 310.60.66
Mobile phone: + 40  742.148.821
Area map

"Or Avner-Green" Kindergarten and School
Chabad Center in Pipera

www.oravner.ro
info@oravner.ro
 

Important phone numbers

Rabbi Naftali Deutsch: + 40 744.313.822
office@chabadromania.com

Risha Deutsch: + 40 745.138.042
risha@chabadromania.com

 Rabbi Dov Ber Orgad:  +40 785305790

Chabad Office
 40742.148.821 +
office@chabadromania.com

 דוא"ל
רשימת מוצרים כשרים

רשימת מוצרים כשרים

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1