מתוך האתר ChabadRomania.com

Matza Baking for Children

Matza Baking for Children

 דוא"ל

 Matza Baking for Children

On Sunday, Nissan 4, 5769 / April 28, 2009 "Children's club" organized a special activity before Pesach for the children that live in Bucharest and its neighborhood. Children had the oportunity to bake matza and to learn about the traditions and customs for Pesah and the Seder.

 דוא"ל
רשימת מוצרים כשרים

רשימת מוצרים כשרים

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1

 
הצצה

אתר יהודי מס' 1