Co.Translator.Translations.LocationDropLists = { 'All Cities':'כל הערים', 'Select a City':'בחר עיר' }; Co.Translator.Translations.Default = { 'One moment please...':'דקה אחת בבקשה...', 'Thank you for subscribing.':' תודה שהצטרפת לרשימת התפוצה שלנו.', 'Logout':'יציאה', 'Loading...':'טוען...', 'Thank you for sharing your comments':'שתהיה לך המשך גלישה נעימה!', 'Your comment has been received and will be reviewed by our editors':'תגובתך התקבלה במערכת.', 'Thank you for joining the discussion':'תודה על תגובתך.', 'Submit':'שלח', 'Cancel':'ביטול', 'cancel':'ביטול', 'Send':'שלח', 'send':'שלח', 'Close':'סגור', 'OK':'אישור', 'No':'לא', 'Please make a selection above':'Please make a selection above', 'Please make a selection above, or':'Please make a selection above, or', 'Loading, Please wait...':'נטען, אנא המתן...', 'Saving, Please wait...':'שומר, אנא המתן...', 'Custom:':'התאמה אישית:', 'save':'שמור', 'More':'עוד', 'Less':'פחות', 'Error':'שגיאה', 'Continue':'המשך', 'Please try again.':'אנא נסה שוב', 'Pardon the interruption...':'סליחה על ההפרעה...', 'Thank you for helping us reach our goal of <> partners!':'תודה לך שעזרת לנו להגיע ליעד של <> תורמים!', 'Next':'הבא', 'Prev':'הקודם' }; Co.Translator.Translations.BirthdayCalculator = { 'Please enter a valid date.':'אנא הזן תאריך נכון', 'Please enter a valid Date.':'אנא הזן תאריך נכון', 'Please note our system only has the ability to format dates starting at the year 1601':'שים לב כי המערכת יכולה למצוא תאריכים משנת 1601 ואילך, אבל לא קודם לכן', 'Therefore this program accepts civil years starting at 1601':'לפיכך, תאריך לועזי יהיה לא מוקדם משנת 1601', 'However it can give you any date in the future!':'למרות זאת, המערכת יכולה למצוא כל תאריך בעתיד!', 'Please select what time of the day you were born.':'אנא ציין מתי נולדת.', 'You have not entered a valid location':'You have not entered a valid location', 'Your birth took place sometime between sunset and nightfall. Please consult a Rabbi to determine what custom you should follow in this respect. Your birthday is either the day that will appear on the next page or the day after.':'נולדת בין שקיעת החמה וצאת הכוכבים. אנא התייעץ עם רב כדי לדעת באיזה מנהג לנהוג. יום ההולדת שלך יחול או בתאריך שיופיע בדף הבא, או ביום שלאחריו. ' }; Co.Translator.Translations.Donations = { 'Please select who you want to donate to':'אנא בחר למי אתה רוצה לתרום', 'Institution':'Institution', 'Donate':'תרום', 'Go to website':'Go to website', 'Please mail your donation to':'Please mail your donation to', 'Support this Website.':'Support this Website.' }; Co.Translator.Translations.MediaPlayer = { 'Your device does not support streaming audio.':'המכשיר שלך לא תומך הזרמת אודיו.\ \ ', 'Click here to download this audio file.':'לחץ כאן על מנת להוריד קובץ אודיו זה', '<> days':'<> ימים', '<> hours':'<> שעות', '<> minutes':'<> דקות', '<> seconds':'<> שניות', '<> day':'<> יום', '<> hour':'<> שעה', '<> minute':'<> דקה', '<> second':'<> שניה', 'Comments':'תגובות', 'Embed':'לְשַׁבֵּץ', 'Link':'לינק', 'Send to a friend':'שלח לחבר', 'Info':'מידע', 'Cancel':'ביטול', 'Up Next':'Up Next', 'Terms of use':'תנאי שימוש' }; Co.Translator.Translations.Calendar = { 'SU':'א\'', 'MO':'ב\'', 'TU':'ג\'', 'WE':'ד\'', 'TH':'ה\'', 'FR':'ו\'', 'SH':'שבת', 'Nissan':'ניסן', 'Iyar':'אייר', 'Sivan':'סיון', 'Tammuz':'תמוז', 'Av':'אב', 'Elul':'אלול', 'Tishrei':'תשרי', 'Cheshvan':'חשון', 'Kislev':'כסלו', 'Tevet':'טבת', 'Shevat':'שבט', 'Adar':'אדר', 'Adar I':'אדר ראשון', 'Adar II':'אדר שני', 'January':'ינואר', 'February':'פברואר', 'March':'מרץ', 'April':'אפריל', 'May':'מאי', 'June':'יוני', 'July':'יולי', 'August':'אוגוסט', 'September':'ספטמבר', 'October':'אוקטובר', 'November':'נובמבר', 'December':'דצמבר', 'Sunday':'יום ראשון', 'Monday':'יום שני', 'Tuesday':'יום שלישי', 'Wednesday':'יום רביעי', 'Thursday':'יום חמישי', 'Friday':'יום שישי', 'Shabbat':'שבת', 'Calendar':'לוח שנה', 'Today':'היום', 'Next Month':'החודש הבא', 'Next Year':'השנה הבאה', 'Previous Year':'השנה הקודמת', 'Previous Month':'החודש הקודם', 'Daylight Saving Time:':'שעון קיץ', 'In effect.':'בתוקף', 'Events for <>:':'אירוע ל <>:', 'Times have been adjusted accordingly':'הזמנים שונו בהתאם', 'Not in effect.':'לא בתוקף', 'Times displayed for:':'זמן מוצג עבור:', 'Save this location for future visits.':'Save this location for future visits.', 'Your current location is <>':'Your current location is <>', 'Load More Weeks':'טען שבועות נוספים', 'The location specified is not valid.':'The location specified is not valid.', 'Get my Bar Mitzvah date':'תאריך בר המצווה שלך', 'Get my Bat Mitzvah date':'תאריך בר המצווה שלי', 'Date:':'תאריך:', 'Show the Previous Year':'הצג את השנה הקודמת', 'Show the Previous Month':'הצג את החודש הקודם', 'Show the Next Month':'הצג את החודש הבא\ \ ', 'Show the Next Year':'הצג את השנה הבאה' }; Co.Translator.Translations.Forms = { 'Credit Card Number':'מספר כרטיס אשראי', 'Amount':'סכום', 'Expiration Date':'בתוקף עד', 'Expiration Month':'חודש פקיעת תוקף', 'Expiration Year':'שנת פקיעת תוקף', 'CVV Credit Card Code':'מספר זיהוי', 'Email Address':'כתובת דוא"ל', 'First Name':'שם פרטי', 'Last Name':'שם משפחה', 'Company':'חברה', 'Address':'כתובת', 'City':'עיר', 'State':'מדינה', 'Post Code':'מיקוד', 'Country':'ארץ', 'Phone Number':'טלפון', 'Fax Number':'פקס', 'An error has occurred.':'אירעה שגיאה.', 'Please enter a value in <>.':'אנא הקש ערך ב<>', 'The web address you supplied in <> is invalid.':'כתובת האתר שהזנת ב<> אינה תקינה', 'The email address you supplied in <> is invalid.':'כתובת הדוא\"ל שהזנת ב<> אינה תקינה', 'The date you supplied in <> is invalid.':'התאריך שהזנת ב <> אינו תקין', 'The amount you entered in <> is invalid.':'הסכום שהזנת ב<> אינו תקין', 'Please enter a valid credit card number in <>.':'אנא הזן מספר אשראי תקין ב<>', 'The value you entered in <> is not a number.':'יש להזין מספרים ב<>', 'Please select at-least one value for <>.':'אנא בחר לפחות אפשרות אחת <>', 'Please select a value for <>.':'בחר אפשרות ב<>', 'Please select a value for <>.':'בחר אפשרות ב<>', 'The text you entered is in <> too long, the maximum allowed characters is <>.':'The text you entered is in <> too long, the maximum allowed characters is <>.', 'The text you entered in <> is too short, the minimum allowed characters is <>.':'The text you entered in <> is too short, the minimum allowed characters is <>.', 'The following errors occurred:':'The following errors occurred:', 'Please correct these errors and try again.':'Please correct these errors and try again.' }; Co.Translator.Translations.ChabadLocator = { 'Please enter search criteria.':'אנא ציין קריטריון עבור החיפוש.', 'Please enter a valid Zip Code.':'Please enter a valid Zip Code.' }; Co.Translator.Translations.Zmanim = { 'Set Your Location':'קבע את המיקום שלך', 'Times for':'זמנים עבור', 'View Times for Another Date':'View Times for Another Date', 'Change':'שינוי' }; Co.Translator.Translations.Events = { 'free':'חינם', 'Free':'חינם', 'Standard':'רגילה', 'First Name':'שם פרטי', 'Last Name':'שם משפחה', 'Seat Selection':'בחירת מקומות ישיבה', 'Category':'קטגוריה', 'Price':'מחיר', 'subtotal for <>':'סך הכל עבור <>\ \ ', 'Subtotal for <>':'סך הכל עבור <>\ \ ', 'subtotal':'סה\"כ', '<> <> for <> reservations':'<> <> for <> reservations', '<> for this transaction':'<> for this transaction', '<> <>':'<> <>', 'Total':'סך הכל', 'Section':'מחלקה', 'Row':'שורה', 'Seat':'מקום ישיבה', 'Choose a price category':'Choose a price category', 'Select a category':'בחרו קטגוריה', '<> each':'<> לאחד', '<> for <>':'<> עבור <>\ \ ', '<> <> applies per reservation.':'<> <> applies per reservation.', '<> <> applies for this transaction.':'<> <> applies for this transaction.', '<> <> applies to the total.':'<> <> applies to the total.', 'Price may vary based on seat selection.':'Price may vary based on seat selection.', 'each additional':'לכל אחד נוסף', '<> each addl. (where applicable)':'<> each addl. (where applicable)', 'Included in reservation':'כלול בהזמנה', 'included':'כלולים', 'in addition to reservation':'in addition to reservation', 'additional':'additional', 'Additional Information':'פרטים נוספים', 'donation':'תרומה', 'Donation':'תרומה', 'If you have a discount code, enter it here':'אם יש לך קוד הנחה, הקש אותו כאן', 'You have entered an invalid discount code.':'הזנת קוד הנחה שגוי.', 'This discount code is already used.':'קוד הנחה זה נמצא כבר בשימוש.', 'Discount code "<>" requires a <> minimum.':'קוד הנחה \"<>\" מחייב מינימום <>.\ \ ', 'discount code "<>"':'קוד הנחה \"<>\"\ \ ', 'Submit':'שלח', 'Make Reservation':'בצע הזמנה', 'One Moment':'One Moment', '<> cannot be empty.':'<> cannot be empty.', '<> for <> cannot be empty.':'<> for <> cannot be empty.', '<> was not specified.':'<> was not specified.', '<> for <> was not specified.':'<> for <> was not specified.', '<> in <> was not specified.':'<> in <> was not specified.', '<> in <> is invalid.':'<> in <> is invalid.', 'Please specify <>.':'Please specify <>.', 'Please specify a valid <>.':'Please specify a valid <>.', 'reservation <>':'reservation <>', 'Please select at least one payment method':'אנא בחר לפחות אמצעי תשלום אחד', 'Your Information':'מידע אישי', 'Payment Information':'פרטי תשלום', 'Your order total has changed':'Your order total has changed', 'Your total was <>':'Your total was <>', 'Now your total is <>':'Now your total is <>', 'Press the <> button to complete this order':'Press the <> button to complete this order', 'Your email address must be from the following domain(s): <>':'Your email address must be from the following domain(s): <>', 'An unknown error occurred and your request could not be processed. Please try again.':'An unknown error occurred and your request could not be processed. Please try again.', 'Add':'הוסף ' }; Co.Translator.Translations.Campaign = { 'This campaign has ended.':'This campaign has ended.', 'Thank you for your support!':'Thank you for your support!', 'Your donation will be worth {amount}':'התרומה שלך תהיה שווה {amount}' }; Co.Translator.Translations.Recipes = { 'recipes':'מתכונים' }; Co.Translator.Translations.TlsWarning = { 'This site will no longer work for your browser beginning <>. Please upgrade your browser.':'This site will no longer work for your browser beginning <>. Please upgrade your browser.', '>>Click here for more info':'>>Click here for more info' };