אנו מפעילים "סדנת בר מצווה" אשר מכינה את ילד בר-המצווה לקראת היום הגדול.

הסדנה כוללת עשרה מפגשים בהם משתתפים הילד, ההורים והמורה. במהלך הסדנה הילד לומד את מצוות היום הגדול. הוא לומד להניח תפילין בכוחות עצמו, לקרוא בתורה את הפרשה וההפטרה שלו, לומד מושגים בסיסיים וחשובים ביהדות המכינים אותו לקראת בגרותו ומגבשת אצלו את הזהות היהודית.

בירורים נוספים אצל הרב נפתלי דייטש.