בית כנסת "ישועה טובה" ומשרדי חב"ד

Str. Tache Ionescu nr. 9, Sector 1, Bucharest
טלפון:  21.310.60.66 40 +
פקס:  310.60.66 21 40 +
נייד:  742.148.821  40+
מפת האזור והרחוב

טלפונים חשובים

הרב נפתלי דייטש
744.313.822 40 +
[email protected]

רישה דייטש
לקביעת תור למקווה:
[email protected]

משרדי בית חב"ד 

  742.148.821 40 +
[email protected]