חוג הכנה לקבלת התורה

חוג זה הוא חוג מיוחד לילדים בכיתות ב-ג. במהלך החוג לומדים סיפורי התורה: בריאת העולם, יום השבת, קבלת התורה באופן חווייתי ומשתתפים בחויה מרגשת של כתיבת מזוזות על ידי סופר סת"ם.

משתתפים בו 12 ילדים בכיתות ב-ג, בנים ובנות. החוג הנוכחי יסתיים בחג השבועות, בטכס קבלת התורה בבית הכנסת, ביום שני, חג השבועות, ה-9 ליוני, בשעה 19:00 עם מסיבת גלידה ועוגות. בעתיד יתקיימו חוגים נוספים. היו איתנו בקשר.

תמונות מהחוג: